star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Nordsjö Professional Multisprutspackel

Ett spackel för hela jobbet

Ett lättspackel för invändiga ytor

Nordsjö Professional Multisprutspackel är ett vitt spackel särskilt framtaget för skarv- och bredspackling, limning av remsor samt för ytbehandling av gipsskivor, puts, betong och andra invändiga ytor med en och samma produkt. Viskositeten gör att den är extra smidig i sprutan och ger en mycket jämn sprutbild som i kombination med fyllförmågan gör spacklet lätt att applicera och jobba med. Nordsjö Professional Multisprutspackel är utvecklad i nära samarbete med målerier för både skarv- och bredspackling inom såväl ROT- som nybyggnadsprojekt och lämnar en fin slät yta. Den vita kulören gör produkten lämplig för även grängning av tak. Nordsjö Professional Multisprutspackel är ett lättspackel särskilt framtaget för yrkesmålare och ger en god ergonomi. Nordsjö Professional Multisprutspackel uppfyller kraven för CE-märkning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus :: Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på underlag och skikttjocklek :: Lagring: Ska lagras frostfritt och utan solljus¨:: Kornstorlek: Max: 0,15 mm :: Fyllförmåga: Ca 3 mm :: Kulör: Vitt :: Emballage: Plastsäck 14 liter :: Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 och EN 15824