star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Viktiga fördelar

  • Används för tätning/spackling av fogar och springor
  • Mycket god vidhäftning

Särskilda funktioner

  • Döljer imperfektioner
  • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

  • logo_sundahus_house_SE_SE
  • Logo_basta_SE_SE
Torktid: Genomtork 1-7 dygn beroende på fogtjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Övermålnings bar: Genomtork 1-7 dygn beroende på fogtjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.