star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior

Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior

Viktiga fördelar

  • Skyddar upp till 5 år
  • Traditionell tjärlasyr
  • Ger en hållbar och vacker yta

Särskilda funktioner

  • Skyddar i upp till 5 år
  • Skyddar i alla väder
  • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid: 6 timmar
Övermålnings bar: 16 timmar
Färgåtgång: 4-8 m2/lit
Glans: 40

Relaterade produkter