Nordsjö Professional Pansorflex Tunnfilm

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Karbonatiseringshämmande helmatt fasadfärg
 • För utvändig målning på betong
 • Ingår i Pansorflex-Systemet
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Matt
 • Täckning 5-8 m2/litr
 • Torktid 4 timmar
 • Övermålningsbar 12 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad

Produktbeskrivning

Professional Pansorflex Tunnfilm är en karbonatiseringshämmande helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning på betong.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Kontrollera först underlagets tillstånd och utarbeta därefter ett behandlingsförslag.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Professional Pansorflex Tunnfilm -- Tekniskt datablad
 • Professional Pansorflex Tunnfilm -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Pansorflex Tunnfilm -- Prestandadeklaration
 • Professional Pansorflex Tunnfilm -- Miljödatabladet

Kulör kollektion

Färdigblandade Kulörer

Systeminformation

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Kontrollera först underlagets tillstånd och utarbeta därefter ett behandlingsförslag.

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play