Nordsjö Professional Traditional Spärrvitt

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Isolerar effektivt mot missfärgningar som orsakats av fukt, nikotin och brand inomhus
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning 6-8 m2/liter
 • Torktid 6 timmar
 • Övermålningsbar 16 timmar
 • Bindemedelstyp Lösningsmedelsbaserad
Produktegenskaper
 • Döljer imperfektioner
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Traditional Spärrvitt är en alkydbaserad vit, helmatt, grund/täckfärg för isolering mot missfärgningar.
Lämplig till ytor som är starkt missfärgade av fukt, nikotin och brandskador inomhus. Är även lämplig till målning av spånskivor och andra material där risk för missfärgning föreligger.

Appliceringsbeskrivning

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. För bästa resultat skall dåligt bundna ytor grundas med Professional Binder. Professional Traditional Spärrvitt stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten. Måla ej under +5 ºC. Verktyg: pensel, roller

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Professional Traditional Spärrvitt -- Tekniskt datablad
 • Professional Traditional Spärrvitt -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Traditional Spärrvitt -- Miljödatabladet

Kulör kollektion

Färdigblandade Kulörer

Systeminformation

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. För bästa resultat skall dåligt bundna ytor grundas med Professional Binder. Professional Traditional Spärrvitt stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten. Måla ej under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play