Nordsjö Ambiance Superfinish 5

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Extremt bra utflytning - lätt att få ett snyggt slutresultat
 • Avsedd för målning inomhus på snickerier, dörrar, karmar, socklar mm
 • Avsedd för rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer
 • Helmatt och mycket reptålig
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning 8-10 m2/lit
 • Torktid 2 timmar
 • Övermålningsbar 6 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Låg sidoglans
 • Tålig matt glans
 • Vitare än vit
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Nordsjö Ambiance Superfinish 5 är en unik helmatt polyuretanförstärkt snickerifärg med extremt bra utflytning och reptålighet. Nordsjö Ambiance Superfinish är avsedd för målning inomhus på dörrar, karmar, socklar samt rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer.

Appliceringsbeskrivning

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Original Häftgrund. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordjsö Ambiance Superfinish 5. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Vid behov grundas bara ytor med Nordsjö Original Häftgrund. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Ambiance Superfinish 5. Måla ej under +5 ºC.Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Ambiance Superfinish 5 -- Tekniskt datablad
 • Ambiance Superfinish 5 -- Säkerhetsdatablad
 • Ambiance Superfinish 5 -- Miljödatabladet

Kulör kollektion

NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 21, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play