Nordsjö Murtex Silicate

S 0510-R90B
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • För utvändiga och invändiga puts, betong och fibercement
 • Avsedd för fasadtegel
 • Diffusionsöppen, tillåter underlaget att andas
 • Fungerar även på grovkorniga ytor.
 • Biocidfri färg som obruten vit
 • Äkta silikat
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Matt
 • Täckning Nymålning 3-5m2/l - Ommålning 4-6m2/l
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 12 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Diffusionsöppen
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Murtex Silicate är en helmatt fasadfärg främst avsedd för målning på puts. Den kan även användas på betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikatmålade ytor. Murtex Silicate låter fasaden andas.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och lagas med lämpligt material. Nymålning: Vid nymålning skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor, förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej. Grunda med Murtex Silicate som blandas med Murtex Silicate Primer 2:1. Färdigstryk 1-2 gånger med Murtex Silicate. Ommålning: Gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. För bästa resultat skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Färdigstryk 1-2 gånger med Murtex Silicate, eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering ger kryssrollning bäst kulörjämnhet. Varning! Silikat har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Måla aldrig under +10°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%). Verktyg: Pensel,Roller, Spruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Silikat har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera
 • Murtex Silicate -- Miljödatabladet --
 • Murtex Silicate 2020 -- Tekniskt datablad
 • Murtex Silicate -- Säkerhetsdatablad

Kulör kollektion

NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation


2.Starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej.

3.Grunda med Murtex Silicate som blandas med Murtex Silicate Primer 2:1.

4.Färdigstryk med Murtex Silicate , eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

Kan även sprutmålas, 110 bar, munstycke 319. Observera dock att Silikat har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Förvaras frostfritt

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och lagas med lämpligt material. Måla aldrig under +10°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%).
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play