Nordsjö Murtex Siloxane

S 0510-R90B
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt fasadfärg
 • Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger
 • Diffusionsöppen, tillåter underlaget att andas
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/liter, ommålning 6-8 m2/liter
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 12 timmar
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Diffusionsöppen
 • Lättapplicerad
 • Döljer imperfektioner
 • Extremt bra täckförmåga
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Murtex Siloxane är en vattenburen helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning primärt på puts. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet. Uppfyller Fransk standard (FD T30-808 10C) för en äkta Siloxane, vilket innebär att produkten är diffusionsöppen och vattenmotståndig. Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger (inkapslade fungicider). Universalfärg som kan användas på de flesta mineraliska underlag.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och liknande föroreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Om du är osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd. Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande. På nymålad yta kan det vid regn (en tid efteråt) uppstå synliga rinn-märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan. Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden. Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 5 grader. För bästa resultat skall sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Siloxane. Verktyg: Pensel, roller, spruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.
 • Murtex Siloxane -- Miljödatabladet
 • Murtex Siloxane 2020 -- Tekniskt datablad
 • Murtex Siloxane -- Säkerhetsdatablad

Kulör kollektion

NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation

För bästa resultat skall sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Siloxane. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Kan även sprutmålas, 110 bar, munstycke 319. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play