Nordsjö Professional Traditional Snickeri 40

S 0510-R90B
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Halvblank lackfärg för snickerier och ståldetaljer inomhus
 • Till målning av dörrar, karmar, socklar, snickerier m.m.
 • Kan oftast användas på tidigare betsade/ laserade ytor inomhus
Teknisk information
 • Glans Halvblank
 • Täckning 6-8 m2/liter
 • Torktid 16 timmar
 • Övermålningsbar 16 timmar
 • Bindemedelstyp Lösningsmedelsbaserad
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Traditional Snickeri 40 är en halvblank lackfärg för snickerier och stål inomhus. Färgen används till målning av dörrar, karmar, socklar, snickerier m.m. Professional Traditional Snickeri 40 kan oftast även användas på tidigare betsade/laserade ytor inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack. Grunda därefter med Professional Traditional Häftgrund. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Professional Traditional Häftgrund. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Måla ej under +5 ºC. Vertyg: pensel, roller

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Professional Traditional Snickeri 40 -- Tekniskt datablad
 • Professional Traditional Snickeri 40 -- Miljödatabladet
 • Professional Traditional Snickeri 40 -- Säkerhetsdatablad

Kulör kollektion

NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 21, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack. Grunda därefter med Professional Traditional Häftgrund. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Professional Traditional Häftgrund. Färdigstryk 2 gånger med Professional Traditional Snickeri 40. Måla ej under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play