Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Tinova Traditional Exterior

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Klassisk oljefärg
 • Skyddar upp till 8 år
Teknisk information
 • Glans Halvblank
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/liter, ommålning 6-8 m2/liter
 • Torktid 12 timmar
 • Övermålningsbar 16 timmar
 • Bindemedelstyp Lösningsmedelsbaserad
Produktegenskaper
 • Skyddar i upp till 8 år
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Tinova Traditional Exterior är en alkydoljebaserad färg avsedd för målning utomhus på träfasader. Oljetäckfärgen framhäver ytans trästruktur och ger en täckande och jämn yta på gamla och nya träfasader.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort. Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Traditional Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Traditional Exterior. Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Traditional Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Exterior. Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Exterior. Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Verktyg: pensel, roller

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Tinova Traditional Exterior 337 Black -- Säkerhetsdatablad
 • Tinova Traditional Exterior 334 Red -- Säkerhetsdatablad
 • Tinova Traditional Exterior Base Clear -- Säkerhetsdatablad
 • Tinova Traditional Exterior -- Miljödatabladet
 • Tinova Traditional Exterior -- Teknisk Datablad
 • Tinova Traditional Exterior Base White -- Säkerhetsdatablad

Kulör kollektion

Nordsjö CF 24 (Painters), NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation

Nymålning: För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Tinova Traditional Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Tinova Traditional Exterior.

Ommålning: Tidigare målade ytor tvättas och eftersköljs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Tinova Traditional Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Exterior.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Exterior.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..