star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Murtex Acrylic

Murtex Acrylic

Om denna produkt

Murtex Acrylic är en helmatt fasad- och sockelfärg avsedd för målning på betong, lättbetong, puts och fibercementskivor.

 • logo_NordicEcolabel_SE_SE

Produktdatablad och dokument

 • Murtex Acrylic -- Miljödatabladet
  ES
 • Murtex Acrylic -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Murtex Acrylic -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Helmatt fasad- och sockelfärg
 • God kulörbeständighet
 • Avsedd för betong, lättbetong, puts och fibercementskivor

Särskilda egenskaper

 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt

Teknisk information

Beröringstorrt 1 timme
Övermålningsbart 12 timmar
Färgåtgång Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
Glans 3
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Komposition
Vattenbaserad
Viktiga fördelar
Helmatt fasad- och sockelfärg, God kulörbeständighet, Avsedd för betong, lättbetong, puts och fibercementskivor
Kulörkollektioner
5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö RAL (Painters)
Förpackningsstorlek
1L, 2,5L, 10L