star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Murtex Hydro Primer

Murtex Hydro Primer

Om denna produkt

Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong och puts. Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.


Produktdatablad och dokument

 • Murtex Hydro Primer -- Miljödatabladet
  ES
 • Murtex Hydro Primer -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Murtex Hydro Primer -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Säkrar optimal vidhäftning på efterföljande behandling
 • Universal grundfärg, förutom Murtex Silicate

Särskilda funktioner

 • Förbereder, skyddar och stärker

Teknisk information

Beröringstorrt 1 timme
Övermålningsbart 2 timmar
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Komposition
Vattenbaserad
Viktiga fördelar
Säkrar optimal vidhäftning på efterföljande behandling, Universal grundfärg, förutom Murtex Silicate
Förpackningsstorlek
2,5L, 10L