star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Murtex Siloxane

Murtex Siloxane

Om denna produkt

Murtex Siloxane är en helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning på betong, lättbetong och puts. Murtex Siloxane har en mycket hög kulörbeständighet.


Produktdatablad och dokument

 • Murtex Siloxane -- Miljödatabladet
  ES
 • Murtex Siloxane -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Murtex Siloxane -- Tekniskt datablad
  TDS
 • Murtex Siloxane BC -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Lätt att applicera och få snyggt slutresultat.
 • Diffusionsöppen, tillåter underlaget att andas
 • Mycket god kulörbeständighet
 • God vidhäftning
 • Fungerar även på grovkorniga ytor.

Särskilda egenskaper

 • Hög kulörbeständighet
 • Diffusionsöppen
 • Lättapplicerad
 • Döljer imperfektioner
 • Extremt bra täckförmåga

Teknisk information

Beröringstorrt 1 timme
Övermålningsbart 12 timmar
Färgåtgång Nymålning 4-6 m2/liter, ommålning 6-8 m2/liter
Glans 3
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Viktiga fördelar
Lätt att applicera och få snyggt slutresultat., Diffusionsöppen, tillåter underlaget att andas, Mycket god kulörbeständighet, God vidhäftning, Fungerar även på grovkorniga ytor.
Kulörkollektioner
5051 Kulörkollektion, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 19, Nordsjö RAL (Painters)
Förpackningsstorlek
2,5L, 10L