star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Nordsjö Akryltätmassa

Nordsjö Akryltätmassa

Om denna produkt

Nordsjö Akryltätmassa används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt fönster, dörrar och väggar, den har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas eller metal och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.


Produktdatablad och dokument

 • Akryltätmassa -- Miljödatabladet
  ES
 • Akryltätmassa -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Akryltättmassa - Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Används för tätning/spackling av fogar och springor
 • Mycket god vidhäftning

Särskilda funktioner

 • Döljer imperfektioner

Teknisk information

Beröringstorrt Genomtork 1-7 dygn beroende på fogtjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Övermålningsbart Genomtork 1-7 dygn beroende på fogtjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Typisk användning
Underhåll: Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och fog på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubrikern "Förbehandling". Väl bundna sandgrängade tak stryks 2 ggr våt i våt med Lättvitt. Dåligt bundna sandgrängade tak grundas först med Nordsjö Binder och strykes därefter 2 gånger vått I vått med Lättvitt. Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
Viktiga fördelar
Används för tätning/spackling av fogar och springor, Mycket god vidhäftning
Förpackningsstorlek
0,3 L