star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Nordsjö Lithurin Seal

Nordsjö Lithurin Seal

Om denna produkt

Nordsjö Lithurin Seal (tidligare Lithurin 2) är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan. Nordsjö Lithurin Seal är en vattenburen och förändrar inte betongens färg. Nordsjö Lithurin Seal används som dammbindare av betongytor i industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar, markbetong, trädgårdsplattor mm. Används tillsammans med Nordsjö Lithurin Hard eller ensam vid enbart dammbindning.


Produktdatablad och dokument

 • Nordsjö Lithurin Seal - Miljødatabladet
  ES
 • Nordsjö Lithurin Seal -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Nordsjö Lithurin Seal -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Förseglar och dammbindar betongytan
 • Kan användas tillsammans med Lithurin Hard eller fristående
 • Mycket lämplig i industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar och betonggolv

Särskilda egenskaper

 • Förbereder, skyddar och stärker

Teknisk information

Beröringstorrt 16 timmar
Övermålningsbart 24 timmar
Färgåtgång 0,15 lit/m2 maskinglättad yta. Ej maskinglättad 0,2-0,4lit/m2
Förtunning Vatten
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Komposition
Lösningsmedelsbaserad
Viktiga fördelar
Förseglar och dammbindar betongytan, Kan användas tillsammans med Lithurin Hard eller fristående, Mycket lämplig i industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar och betonggolv
Förpackningsstorlek
10L, 25L