star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Nordsjö Professional Maskin sprutspackel

Nordsjö Professional Maskin sprutspackel

Om denna produkt

Professional Maskinspackel är ett högfyllande lättspackel speciellt utvecklat för rationell användning i bazooka, spackelbox och högtrycksspruta. Professional Maskinspackel används också för i-, skarv- och bredspackling, på tapetskarvar, puts, betong, lättbetong och skivmaterial inomhus i torra utrymen. Genom sin speciella formulering är Professional Maskin sprutspackel mycket lämplig för iläggni

ng av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 11.

Visa fler Visa färre

Viktiga fördelar

  • Högfyllande lättspackel
  • Speciellt lämpat till bazooka, spackelbox och högtrycksspruta
  • För iläggning av skarvremsa/skarvspackling på gipsskarvar
  • För i-, skarv- och bredspackling

Särskilda funktioner

  • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Beröringstorrt 4 timmar
Typisk användning
Använd skyddsglasögon vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
Viktiga fördelar
Högfyllande lättspackel, Speciellt lämpat till bazooka, spackelbox och högtrycksspruta, För iläggning av skarvremsa/skarvspackling på gipsskarvar, För i-, skarv- och bredspackling
Förpackningsstorlek
14L