star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Nordsjö Vävlim

Nordsjö Vävlim

Om denna produkt

Vävlim för glasfiberväv, akryl- och vinylstrukturtapet samt vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen. Vid uppsättning av tjockare, mönstrad glasfiberväv rekommenderas Nordsjö Vävlim Extra. Applicering med roller eller pensel. För maskinell applicering användes Nordsjös Maskin & Sprutlim.


Produktdatablad och dokument

  • Vävlim -- Miljödatablad
    ES
  • Vävlim -- Säkerhetsdatablad
    MSDS Custom
  • Vävlim -- Tekniskt datablad
    TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

  • Vävlim för glasfiberväv, akryl- och vinylstrukturtapet
  • För vinyltapet med pappersbaksida
  • Endast i torra utrymmen

Särskilda funktioner

  • Lättapplicerad

Teknisk information

Färgåtgång Ca. 3-5 m2/lit
Typisk användning
Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltapeter skall avlägsnas. Spackla ut ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv. Målade ytor tvättas med Original Målartvätt och mattslipas vid behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med Professional Binderlack enligt produktens anvisning.
Viktiga fördelar
Vävlim för glasfiberväv, akryl- och vinylstrukturtapet, För vinyltapet med pappersbaksida, Endast i torra utrymmen
Förpackningsstorlek
1L, 5L, 15L