star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Original Målartvätt

Original Målartvätt

Om denna produkt

Original Målartvätt är ett rengörings- och avfettningsmedel som används före målning. Målartvätt tar bort föroreningar, fettbeläggningar och smuts, vilket gör att färgen får en bättre vidhäftning vid målning. Vid ommålning skall ytan alltid tvättas med Målartvätt.


Produktdatablad och dokument

 • Original Målartvätt -- Miljödatabladet
  ES
 • Original Målartvätt -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Original Målartvätt -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Rengörings- och avfettningsmedel
 • Bidrar till att färgen får en bättre vidhäftning vid målning

Särskilda egenskaper

 • Enkel förberedelse av underlaget

Teknisk information

Färgåtgång 10-15 m2/lit
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början.
Viktiga fördelar
Rengörings- och avfettningsmedel, Bidrar till att färgen får en bättre vidhäftning vid målning
Förpackningsstorlek
1L, 2,5L