star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Perform+ Bathroom primer

Perform+ Bathroom primer

Om denna produkt

Perform+ Bathroom Primer är en kombination av lim och grundfärg, avsedd för våtutrymmen. Den är lätt blåtonad och innehåller mögelförhindrande medel. Perform+ Bathroom Primer bäddar in väven helt och ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta, helt utan porer.


Produktdatablad och dokument

 • Perform+ Bathroom primer -- Miljödatablad
  ES
 • Perform+ Bathroom primer -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Perform+ Bathroom primer -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Kombinerad lim- och grundfärg avsedd för våtrum
 • Innehåller mögelförhindrande medel
 • Ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta

Särskilda egenskaper

 • Vattenavisande

Teknisk information

Beröringstorrt 5 timmar
Övermålningsbart 7 timmar
Färgåtgång 2-5 m2/lit
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början.
Komposition
Vattenbaserad
Viktiga fördelar
Kombinerad lim- och grundfärg avsedd för våtrum, Innehåller mögelförhindrande medel, Ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta
Förpackningsstorlek
1L, 2,5L, 10L