star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Gipsspackel

Professional Gipsspackel

Om denna produkt

Professional Gipsspackel är ett snabbhärdande spackel. Används till spackling, lagning och putsning av betong, lättbetong, hål i gipsskivor, trasiga ytterhörn mm. Endast för inomhusbruk.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Gipsspackel -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Gipsspackel -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Gipsspackel -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Snabbhärdande spackel
 • För spackling, lagning, putsning av betong, lättbetong, gipsskivor, ytterhörn m.m.

Särskilda egenskaper

 • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Beröringstorrt 2 timmar
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
Viktiga fördelar
Snabbhärdande spackel, För spackling, lagning, putsning av betong, lättbetong, gipsskivor, ytterhörn m.m.
Förpackningsstorlek
5KG, 12,5KG