star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Isomat

Professional Isomat

Om denna produkt

Professional Isomatt är en grund/täckfärg avsedd för isolering av missfärgade tak och väggytor av t.ex. fukt, nikotin och brandskador inomhus. Professional Isomatt reducerar risken för genomslag av trähartser vid målning av paneltak. Kvistar skall isoleras med Original Kvistlack innan målning av paneltak.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Isomat -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Isomat -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Isomat -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Grund- och täckfärg
 • För isolering av missfärgade tak och väggytor
 • Reducerar risken för genomslag av träharts

Särskilda egenskaper

 • Döljer fläckar
 • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Beröringstorrt 2 timmar
Övermålningsbart 24 timmar
Färgåtgång 6-8 m2/lit
Glans 2
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla ej under +5 ºC.
Komposition
Vattenbaserad
Viktiga fördelar
Grund- och täckfärg, För isolering av missfärgade tak och väggytor, Reducerar risken för genomslag av träharts
Förpackningsstorlek
2,5L, 10L