star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Pansorflex Fasadgrund

Professional Pansorflex Fasadgrund

Om denna produkt

Professional Pansorflex Fasadgrund används på betong, puts och liknande mineraliska underlag. Den är en alkalibeständig binder som tränger in i underlaget och ger god vidhäftning till efterföljande behandling med Nordsjö fasadfärger. Ingår som en del i systemet Professional Pansorflex betongrenovering.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Pansorflex Fasadgrund -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Pansorflex Fasadgrund -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Pansorflex Fasadgrund -- Tekniskt datablad
  TDS
 • Professional Pansorflex Tunnfilm -- Prestandadeklaration
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Alkalisäker binder för betong utomhus
 • Tränger in i underlaget och ger god vidhäftning
 • Ingår i Pansorflex-Systemet

Särskilda funktioner

 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Döljer imperfektioner

Teknisk information

Beröringstorrt 2 timmar
Övermålningsbart 4 timmar
Färgåtgång 8-12 m2/lit
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
Komposition
Vattenbaserad
Viktiga fördelar
Alkalisäker binder för betong utomhus, Tränger in i underlaget och ger god vidhäftning, Ingår i Pansorflex-Systemet
Förpackningsstorlek
10L