star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Traditional Häftgrund

Professional Traditional Häftgrund

Om denna produkt

Professional Traditional Häftgrund är en specialgrundfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper. Avsedd för inomhusmålning av olika snickerier. Kan användas för att spärra mot tidigare målning med bets och lasyr. Kan även fungera som grundfärg på svåra ytor som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Traditional Häftgrund -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Traditional Häftgrund -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Traditional Häftgrund -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Utmärkta vidhäftningsegenskaper
 • Avsedd för snickeri
 • Specialgrundfärg på svåra ytor
 • Spärrande mot tidigare målning med bets och lasyr

Särskilda funktioner

 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Förbereder, skyddar och stärker

Teknisk information

Beröringstorrt 10 timmar
Övermålningsbart 16 timmar
Färgåtgång 5-8 m2/lit
Glans Helmatt
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla ej under +5 ºC.
Komposition
Lösningsmedelsbaserad
Viktiga fördelar
Utmärkta vidhäftningsegenskaper, Avsedd för snickeri, Specialgrundfärg på svåra ytor, Spärrande mot tidigare målning med bets och lasyr
Förpackningsstorlek
0,5 L, 1L, 2,5L, 10L