star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Traditional Nuretanolja

Professional Traditional Nuretanolja

Om denna produkt

Professional Traditional Nuretanolja är en uretanalkydolja som är avsedd för dammbindning av betonggolv inomhus. Professional Traditional Nuretanolja har god alkalibeständighet och god penetrationsförmåga på betongytor.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Traditional Nuretanolja -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Traditional Nuretanolja -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Traditional Nuretanolja -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Har god alkalibeständighet som gör att den tål baser
 • Mycket god penetrationsförmåga
 • För dammbindning av betonggolv inomhus

Särskilda egenskaper

 • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Beröringstorrt 8 timmar
Övermålningsbart 8 timmar
Färgåtgång 6-8 m2/liter
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början.
Komposition
Lösningsmedelsbaserad
Viktiga fördelar
Har god alkalibeständighet som gör att den tål baser, Mycket god penetrationsförmåga, För dammbindning av betonggolv inomhus
Förpackningsstorlek
10L