star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Professional Traditional Spärrvitt

Professional Traditional Spärrvitt

Om denna produkt

Professional Traditional Spärrvitt är en alkydbaserad vit, helmatt, grund/täckfärg för isolering mot missfärgningar. Lämplig till ytor som är starkt missfärgade av fukt, nikotin och brandskador inomhus. Är även lämplig till målning av spånskivor och andra material där risk för missfärgning föreligger.


Produktdatablad och dokument

 • Professional Traditional Spärrvitt -- Miljödatabladet
  ES
 • Professional Traditional Spärrvitt -- Säkerhetsdatablad
  MSDS Custom
 • Professional Traditional Spärrvitt -- Tekniskt datablad
  TDS
Ladda ner alla

Viktiga fördelar

 • Isolerar effektivt mot missfärgningar som orsakats av fukt, nikotin och brand inomhus

Särskilda egenskaper

 • Döljer imperfektioner
 • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Beröringstorrt 6 timmar
Övermålningsbart 16 timmar
Färgåtgång 6-8 m2/liter
Glans 3
Typisk användning
Rör om noga i burken innan arbetets början.
Komposition
Lösningsmedelsbaserad
Viktiga fördelar
Isolerar effektivt mot missfärgningar som orsakats av fukt, nikotin och brand inomhus
Förpackningsstorlek
1L, 2,5L, 10L