star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Vad är produkter med låg påverkan?

Att använda produkter med låg påverkan är ett bra sätt att minska din verksamhets påverkan på planeten utan att göra avkall på kvaliteten för dig eller din kund. Våra vattenbaserade färger med låg VOC-halt har fördelen att de luktar mindre.