star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Nordsjö Perform+ Bathroom primer

Nordsjö Perform+ Bathroom primer

Viktiga fördelar

  • Kombinerad lim- och grundfärg avsedd för våtrum
  • Innehåller mögelförhindrande medel
  • Ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta

Särskilda funktioner

  • Vattenavisande
  • Utvecklad för yrkesmålare

Teknisk information

Torktid: 5 timmar
Övermålnings bar: 7 timmar
Färgåtgång: 2-5 m2/lit

Relaterade produkter