Professional GS50 Gipsspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Fin och jämn finish
 • Pulver som blandas med vatten
 • Fyller ojämnheter upp till 50 mm
Tekniska egenskaper
Produktegenskaper
 • Låg sidoglans
 • Snabbtorkande

Produktbeskrivning

Nordsjö Professional GS50 är ett snabbhärdande gipsspackel avsett för spackling av betong, lättbetong samt lagning av hål i gipsskivor m.m. Fyller upp till 50 mm. Nordsjö Professional GS50 är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent.Nordsjö Professional GS50 har 35 min brukstid. Vi rekommenderar att ta bort ojämnheter av ytan innan produkten är fullt uthärdad (50 min).

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad förpackning väl. Avlägsna spackel från verktygen och rengör omgående efter avslutat arbete. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Professional GS50 gipsspackel - Teknisk datablad
 • Professional GS50 - Säkerhetsdatablad
 • Professional GS50 - Miljödatabladet

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna gispsspackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengör omgående efter spackling.
 • 2. Förvaring
  Torrt och frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play