star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

VOC och vattenbaserade produkter

Ditt arbete

Vi tror på en vattenbaserad framtid med låga VOC-halter eftersom det är bättre för dig, dina kunder och vår värld.

Volatile Organic Compounds (VOC) är samlingsnamnet för det som kallas flyktiga organiska föreningar i kemins värld. Vad det handlar om, enkelt uttryckt, är skadliga gaser som uppstår när vissa lacker och färger används.
På Nordsjö tror vi på en vattenbaserad framtid med låga VOC-halter eftersom det är bättre för dig, dina kunder och vår värld. Våra vattenbaserade färger med låg VOC-halt har också fördelen att de luktar mindre.

 

För att begränsa utsläppen finns VOC-direktivet, eller Färgdirektivet som det också kallas. De produkter som omfattas av VOC-direktivet märker vi på ett speciellt sätt. Märkningen innebär också att de lever upp till speciella gränsvärden för maximalt innehåll av VOC. 

Flera artikler

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
Kundfeedback och kundrelationer

Skapa kundavtal

Läs mer
test123

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer