star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Din 7-stegs checklista för nya projekt

Ditt arbete

Den kompletta projektchecklistan för ett smidigt målerijobb

p1_b1_18_-_your_new-project_checklist1b

Att gå igenom en enkel projektchecklista är ett bra sätt att se till att du har allt på plats innan du börjar arbeta. Det här kan du bocka av.

 

1. Kontrollera kulör

Har kunden meddelat dig om ett slutligt beslut om vilken kulör som har valts? Även om dina råd till kunden är ett värdefullt sätt att dela med dig av dina expertkunskaper är det alltid kunden som ska göra det slutliga valet. Om du har tydliga noteringar av kulörkoder eller kulörnamn får kunderna extra förtroende för dig.

 

2. Kontrollera arbetsbeskrivning

Har du tagit upp alla detaljer för jobbet i arbetsbeskrivningen, inklusive förberedande arbete, kulörkoder, tänkbart antal strykningar, problem som ska lösas, särskilda förfrågningar och de ytor som ska hanteras? Det är bäst att inte påbörja något arbete utan att ha detta fastställt, och det hjälper till att göra det tydligt för kunderna  att de har att göra med ett proffs. Se vår vägledning i ”Komma överens om en lämplig arbetsbeskrivning” om du vill veta mer.

 

3. Kontrollera produkter

När arbetsbeskrivningen är klar och innan du binder dig till något slutdatum och en projektplan ska du kontrollera dina förbrukningsartiklar, kommer dina leverantörer att kunna tillhandahålla det du behöver på den tid som krävs? Är det några särskilda produkter  som kan ta längre tid att få tag på? Har du även tänkt på de grundfärger och eventuella verktyg du behöver?

 

4. Kontrollera utrustning

Behövs någon särskild utrustning, t.ex. ställningar eller en kraftig slipmaskin? Räcker dina vanliga verktyg till för jobbet?

 

5. Kontrollera personal

Kommer någon del av jobbet att kräva extra hjälp, t.ex. en medhjälpare eller murare? Dubbelkolla att de är tillgängliga och vilka priser de tar innan du binder dig till priser, tider och en projektplan.

 

6. Kontrollera avtal

Det detaljerade kundavtalet  ska omfatta arbetsbeskrivningen tillsammans med betalningsvillkoren, information om dina försäkringar och garantier, eventuella åtaganden från kunden så att du får åtkomst, samt eventuella andra villkor du väljer att inkludera. Påbörja inget arbete utan att kunden har sett och undertecknat detta.

 

7. Kontrollera ekonomin

Om du har bett om förskottsbetalning ska du till sist kontrollera att denna har gjorts.

 

AkzoNobel

Flera artikler

39_p1_b1_02_-_get_a_perfect_scope_of_work_for_your_next_job1b_1

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
p1_b1_06_-_how_to_get_honest_client_feedback1b

Skapa kundavtal

Läs mer
p1_b2_01_boostreputationsocialmedia_b-38683033_1

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer
p1_b1_03_-_get_the_perfect_reference_from_clients1b

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer