star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

RATIONELLT MÅLERI

Ett lönsamt helhetskoncept för den professionella målaren. När du är Nordsjöpartner hjälper vi dig att få mer gjort på kortare tid och med ett bättre slutresultat. Professionella målare som jobbar effektivt tjänar både tid och pengar. När du är partner til Nordsjö hjälper vi dig att få mer gjort – på kortare tid och med ett bättre slutresultat. Rationellt måleri är ett helhetskoncept som gör din vardag enklare. Vi erbjuder dig riktig bra produkter, verktyg og maskinell utrustning. Dessutom berätter vi om effektiva, ergonomiska arbetsmetoder och har löpande utbildning. Vi vill hjälpa dig att arbeta säkrare, bättre og effektivare. I slutänden bidrar det till att utveckla din verksamhet och du får därmed en bättre lönsamhet. Kort sagt strävar vi efter att hitta smarta lösningar som ger dig nöjda kunder.

SÄKRARE

Säkrare handlar om vår omtanke om människor och miljö. Säkrare är vår bekräftelse på professionella målares ofta utmanande arbetsvillkor. Det är vår plikt att minimera arbetsinsatsen, för att minimera fysisk belastning. Vi har också ett engagemang för att tillhandahålla miljömässigt hållbara lösningar och produkter.

BÄTTRE

Bättre handlar om vårt pågående uppdrag – att gå från bra till perfekt. För produkter handlar det om vårt engagemang för att utveckla innovativa produkter. För människor handlar det om att alltid erbjuda och upprätthålla en relevant och hög utbildningsnivå för våra anställda och våra kunder.

 

EFFEKTIVARE

Effektivare handlar om att vara så effektiv som det bara är möjligt. Vi vet att varje minut räknas för en professionell målare. Vi är medvetna om detta och strävar efter smarta lösningar och att tillhandahålla verktyg så att våra kunder får mer gjort på kortare tid.

 

LÖNSAMMARE

Lönsammare handlar om att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet. Lönsamhet är kärnan i Rationellt Måleri. Det är summan av att arbeta bättre, säkrare, smartare och snabbare. Detta är vad våra kunder ska förvänta sig när de väljer att arbeta med Nordsjö Rationellt Måleri.

 

FÖRDELAR MED RATIONELLT MÅLERI

För målaren

  • Positivt för ackord och timpenning
  • Bättre hälsa och ergonomi
  • Perfekt slutresultat

För måleriet

  • Högre lönsamhet och tidsbesparingar
  • Möjlighet till ett högt och jämnt arbetsflöde
  • Ökad konkurrensförmåga

För kalkylatorn

  • Möjlighet att räkna på fler objekt
  • Bättre marginaler och större flexibilitet
  • Säkrare och tajtare prissättning