star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Välj en färg som tål att testas

Vårt hårda testarbete har lönat sig. Idag har vi färger som slår det mesta. Vår premiumprodukt Nordsjö One Super Tech till exempel, som skyddar din träfasad mot fukt och mögel. År efter år.

 

I över hundra år har Nordsjö utvecklat färg för tuffa, nordiska förhållanden

 

Nordsjö har ett unikt sortiment av färg som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete. I över hundra år har Nordsjö utvecklat färg för tuffa, nordiska förhållanden. Vi testar alla våra produkter på platser runt om i Europa, som är särskilt utvalda för dess tuffa klimat. 

Produktutveckling och validering av egenskaper sker genom omsorgsfulla tester. Under utvecklingsfasen utför vi korttidstester med vädermaskiner på vårt laboratorium, men för att säkerställa optimal kvalitet, är de naturliga långtidstesterna avgörande. Vi testar våra färger på olika platser, beroende på vilka parametrar som är i fokus.

 

Våra teststationer

Nordsjö har teststaioner på flera olika platser runt om i Europa, på teststationen i Alperna utsätter vi färgen för extra stark UV-strålning samt snabba växlingar mellan frost och tö. Det är faktorer som påskyndar nedbrytningsprocessen avsevärt. På  svenska västkusten har vi en teststation där vi säkerställer att färgen klarar av hårda vindar, saltstänk och sol. I Norge utsätter vi vår färg för 220 regndagar per år och en hög luftfuktighet,  där mögel- och algpåväxt är aggresivare än i andra länder. Nordsjö har dessutom en teststaion i Skåne, i ett område med varierad vegetation. Teststationen ligger nära en hårt trafikerad väg och ett vattendrag, vilket utsätter våra färger för hög grad av nedsmutsning.

 

Våra färgtester

Under testperioden gör vi flera avläsningar om året, och genomför regelbundna analyser i vårt laboratorium. I bedömningen av långtidstesterna utgår vi ifrån både teknisk hållbarhet (det vill säga träskydd) och estetisk hållbarhet. Vi mäter, jämför, analyserar och bedömer även färgerna utifrån en mängd andra kriterier. Vi bedömer bland annat appliceringsegenskaper som fyllnad, täckning, spridning och torktid, samt ytprestanda som hårdhet, flexibilitet, vattenupptagning, vattengenomsläpp och lägsta torktemperatur.

I ett av våra senaste långtidstester har vi jämfört färgsystem på teststationen i Norge under en period på 2,5 år (sept 2015 – feb 2018). Den vänstra sidan av panelen är målad med en referensfärg och den högra med vår självrengörande färg Nordsjö One Super Tech.   Färgen till vänster har blivit kraftigt angripen  av mögel, medan Nordsjö One Super Tech är helt ren och fri från påväxt.

>

Tryggt resultat!

Med resultatet av detta och övriga långtidstest, som genomförs i betydligt större skala och med fler testparametrar än t.ex. Folksams färgtest, kan vi vara trygga när vi rekommendera våra färger till konsumenter runt om i Norden.