star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Som man spacklar får man slipa

Genom att arbeta med rationella verktyg får du ett bättre slutresultat med mindre mängd spackel och färre kanter att slipa.

Det är ofta en fysisk utmaning att applicera spackel och det är få målare som ser fram emot det. Man är också utsatt för risker när man står och balanserar på målarpallen och hur många har inte fått spackelstänk i ögonen. Genom att arbeta med rationella verktyg får du ett bättre slutresultat med mindre mängd spackel och du får färre kanter att slipa. Dessutom sparar du på din kropp och hälsa med färre tunga lyft och får en bättre ergonomi när du arbetar.

Samtliga av Nordsjös spackelprodukter är utformade och anpassade för att användas med olika metoder, allt från traditionell handspackling till applicering med rulle, spackelbox, bazooka och spruta. Nordsjö är dessutom kända för att ha mycket bra kvalitet på spackel, vilket också gör att du får ett bra slutresultat oavsett appliceringsmetod och spackelprodukterna är lätta att slipa.

 

 

Vi rekommenderar:

Släta med Master Pro och minska antalet spackelrörelser och risken för spackelryggar. Med hjälp av förlängningsskaftet och det led- och justerbara huvudet kan du från och med nu också bredspackla och släta tak på bästa tänkbara sätt. Du slipper även stå och balansera på målarpallen och flytta den efterhand när du kan ha båda fötterna i golvet under arbetet. Se gärna vår film där du ser hur snabbt och enkelt du slätar med Master Pro jämfört med traditionell slätning

Genom att rulla upp Nordsjö rullspackel så utsätter du kroppen för mindre påfrestningar och blir snabbare klar så du kommer igång med slätning. Slätar gör du med Master Pro för att snabbt ta dig igenom stora ytor och sparar axlarna.
Se gärna tidsvinsten med att rulla istället för att applicera för hand i vår film med Stefan och Per från Teknisk Service.

Nordsjö maskinspackel är ett högfyllande lättspackel för rationellt måleri med spackelbox, bazooka eller högtrycksspruta. Med maskinspacklet löser du snabbt iläggning av remsa med bazookan, spackla gipsskarvar med spackelboxen och helspacklar med högtryckssprutan.
Se gärna vår instruktionsfilm om hur du använder bazooka, spackelbox och spruta