ProTävling

Tävling


Handla via webshoppen och ha chansen att vinna en högtalare. 1 högtalare lottas ut per land varje månad från april-juni. Här ser du fullständiga regler för att delta i denna tävling. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen. 

 1. Tävlingen organiseras av Nordsjö Professional Sverige (Akzo Nobel Decorative Coatings AB). 

 2. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad eller administrerad av Instagram. 

 3. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. 

 4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy. Läs mer här: https://www.nordsjoprofessional.se/sv/villkor

 5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Nordsjö. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Nordsjö får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Nordsjös normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

 6. Vinnaren utses av en jury hos Nordsjö professional. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. 

 7. Vinnaren annonseras på Instagram-sidan av Nordsjö professional genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
   
 8. 8Vinnaren behöver kontakta Nordsjö Professional Sverige IG @nordsjoprofessional inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer.

  Obs! Om vinnaren inte kontaktar Nordsjö Professional enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare till tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Nordsjö Professional erhållit vinnarens adressuppgifter. 

 9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

 10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

 11. Tävlingen pågår fram till 30 juni.

 12. Personer som är anställda hos AkzoNobel får ej delta i tävlingen.

 13. Du ska vara yrkesmålare för att få delta i tävlingen

 14. Hemvist – Sverige

  Personlig information

  Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Nordsjö Professionals sociala kanaler samt eventuellt hemsida.

  Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos t ex. Instagram samt slutförsäljning av varan.

  Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare.

  Nordsjö Professional kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Nordsjö Professionals tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter.

  Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

  Akzo Nobel Decorative Coatings AB

  Staffanstorpsvägen 50

  205 17 Malmö"
Nordsjö Expert App appstore google play