Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se
ProTävling

Tävlingsregler & villkor

Här ser du fullständiga regler för att delta i denna tävling

Generella villkor för tävlingar på Instagram och Facebook

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen. 

 1. Tävlingen organiseras av Nordsjö Professional Sverige (Akzo Nobel Decorative Coatings AB). 

 2. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad eller administrerad av Instagram eller Facebook. 

 3. Din Instagram/Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams och Facebooks policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. 

 4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy. Läs mer här.

 5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Nordsjö Professional. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Nordsjö Professional får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Nordsjö Professionals normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

 6. Vinnaren utses av en jury hos Nordsjö Professional. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. 

 7. Vinnaren annonseras på Instagram eller Facebook-sidan av Nordsjö Professional genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan. 

 8. Vinnaren behöver kontakta Nordsjö Professional inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer.
  Obs! Om vinnaren inte kontaktar Nordsjö Sverige enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare till tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Nordsjö Professional erhållit vinnarens adressuppgifter. 

 9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

 10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra

  produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
 11. Tävlingen pågår mellan 4 april – 10 april 2023

 12. Personer som är anställda hos AkzoNobel får ej delta i tävlingen.

 13. Hemvist – Sverige

 

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Nordsjö Professional sociala kanaler samt eventuellt hemsida.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos t ex. Instagram samt slutförsäljning av varan.

Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare.

Nordsjö Professional kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Nordsjös tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter.

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Staffanstorpsvägen 50
205 17 Malmö

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...