Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Original Alg och mögelmedel

För behandling av alg och mögel
Förpackningsstorlek
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Effektiv behandling av påväxt av alg- och mögel
 • Desinficerar vilket motverkar tillväxt
 • Enkel användning då produkten skall torka in på ytan och ej eftersköljas
 • Används med fördel tillsammans med Nordsjös målartvätt innan ommålning eller vid underhållstvätt.
Teknisk information
 • Täckning 5 m2/L
Produktegenskaper
 • Förbereder, skyddar och stärker

Produktbeskrivning

Nordsjö Original Alg- och mögelmedel är en färdigblandad vätska som används till behandling av ytor som är utsatta för påväxt av alger och mögel.

Appliceringsbeskrivning

Löst sittande mossa och lav skall skrapas bort. Smutsiga ytor tvättas först med fettlösande rengöringsmedel och sköljs därefter noga. Behandling: Ytan skall vara ren och fuktig innan den behandlas med Nordsjö Original Alg- och mögelmedel. Medlet bearbetas in i ytan med en borste. Upprepa behandlingen ytterligare en gång för optimal verkan. Låt medlet verka i ca. 24 timmar. Ytan får inte eftersköljas och skall vara torr före målning. OBS! Vid behandling av stark mögeltillväxt kan det finnas torra partiklar kvar på ytan efter avslutad behandling, dessa borstas bort innan målning. Skydda växter och rabatter med plast. Vid spill skölj med rent vatten. För ytterligare information se www.nordsjo.se. Vid användning på vertikala ytor: Markmiljön runt den behandlade ytan måste täckas minst 0,5 meter så att spill och avrinning nära ytan kan samlas upp och bortskaffas. Vätskan får inte ledas till avlopp. Produkten ska endast användas om väderprognosen inte visar regn 24 timmar efter behandlingen. Verktyg: Lågtrycksspruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Undvik utsläpp till miljön. Töm inte tvättvätskan i avlopp. Förvara tvättvätskan låst utrymme och utom räckhåll för barn. Förvara inte tvättvätskan med mat, dryck och foder. Förpackningen får inte återvinnas. Återförslut öppnat emballage väl. Produktrester lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Sista användningsdatum- se överst på förpackningen

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Löst sittande mossa och lav skall skrapas bort. Smutsiga ytor tvättas först med fettlösande rengöringsmedel och sköljs därefter noga. Behandling: Ytan skall vara ren och fuktig innan den behandlas med Nordsjö Original Alg- och mögelmedel. Medlet bearbetas in i ytan med en borste. Upprepa behandlingen ytterligare en gång för optimal verkan. Låt medlet verka i ca. 24 timmar. Ytan får inte eftersköljas och skall vara torr före målning.
 • 2. Rengöring
  Rengör verktygen omgående efter användning med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt

Video

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...