Nordsjö Professional Binder

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Vittonad, vattenburen grundfärg
 • För patentering av löst bundna väggar och tak inomhus
 • Lämplig grund för nedtvättade limfärgstak
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Täckning 5-8 m2/lit
 • Torktid 16 timmar
 • Övermålningsbar 16 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Binder är en vittonad, vattenburen grundfärg för patentering av väggar och tak inomhus. Professional Binder tränger in och binder löst bundna underlag.

Appliceringsbeskrivning

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Löst bundna sandgrängade tak och nertvättade limfärgstak blir efter grundning med Professional Binder ett bra målningsunderlag för önskad färdigstrykningsfärg. Den höga penetrationsförmågan gör att känsliga ytor skall skyddas med plast i stället för skyddspapper. Måla ej under +5 ºC.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Professional Binder -- Tekniskt datablad
 • Professional Binder - Miljödatabladet
 • Professional Binder -- Säkerhetsdatabladet

Systeminformation

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Löst bundna sandgrängade tak och nertvättade limfärgstak blir efter grundning med Professional Binder ett bra målningsunderlag för önskad färdigstrykningsfärg. Den höga penetrationsförmågan gör att känsliga ytor skall skyddas med plast i stället för skyddspapper. Måla ej under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play