Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Binder

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Vittonad, vattenburen grundfärg
 • För patentering av löst bundna väggar och tak inomhus
 • Lämplig grund för nedtvättade limfärgstak
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Täckning 5-8 m2/lit
 • Torktid 16 timmar
 • Övermålningsbar 16 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Binder är en vittonad, vattenburen grundfärg för patentering av väggar och tak inomhus. Professional Binder tränger in och binder löst bundna underlag.

Appliceringsbeskrivning

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Löst bundna sandgrängade tak och nertvättade limfärgstak blir efter grundning med Professional Binder ett bra målningsunderlag för önskad färdigstrykningsfärg. Den höga penetrationsförmågan gör att känsliga ytor skall skyddas med plast i stället för skyddspapper. Måla ej under +5 ºC. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Professional Binder -- Tekniskt datablad
 • Professional Binder - Miljödatabladet
 • Professional Binder -- Säkerhetsdatabladet

Systeminformation

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Löst bundna sandgrängade tak och nertvättade limfärgstak blir efter grundning med Professional Binder ett bra målningsunderlag för önskad färdigstrykningsfärg. Den höga penetrationsförmågan gör att känsliga ytor skall skyddas med plast i stället för skyddspapper. Måla ej under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..