Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Grov Rullspackel

Högfyllande rullspackel
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Hög fyllförmåga
 • Mycket goda appliceringsegenskaper
 • Minimal blåsbildning
 • För i-spackling och bredspackling
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Torktid 4 timmar
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Enkel förberedelse av underlaget

Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Grov Rullspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för rullapplicering inomhus, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation.

Nordsjö Professional Grov Rullspackel används speciellt till ytor där man ställer stora krav på fyllighet. Nordsjö Professional Grov Rullspackel kan med fördel användas på tidigare målade (rengjorda och nermattade) ytor som väv och strukturtapet.

Nordsjö Professional Grov Rullspackel används för i-spackling och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, inomhus i torra utrymmen.

För bredspackling rekommenderas en total skikttjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 10 mm.

Finns även i 14L säck för applicering med spruta.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.
Nordsjö Professional Grov Rullspackel är avsedd för rullapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning/överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.
Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Verktyg: Rulle

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 15824 Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.svanen.se

Tips

 • 1. Rengöring
  Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter
  spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • 2. Förvaring
  Förvaras och transporteras frostfritt samt stående.
Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...