Nordsjö Professional Grov Rullspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Hög fyllförmåga
 • Mycket goda appliceringsegenskaper
 • Minimal blåsbildning
 • För i-spackling och bredspackling
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Torktid 4 timmar
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Hög kulörbeständighet

Produktbeskrivning

Professional Grov Rullspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för rullapplicering inomhus, specielt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Professional Grov Rullspackel används speciellt till ytor där man staller stora krav på fyllighet.

Professional Grov Rullspackel används för i-spackling och bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial, inomhus i torra utrymmen.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.
Professional Grov Rullspackel är avsedd för rullapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.
Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Verktyg: Rulle

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824 Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.svanen.se
 • Professional Grov Rullspackel -- Miljödatabladet
 • Professional Grov Rullspackel -- Tekniskt datablad
 • Professional Grov Rullspackel -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Grov Rullspackel -- Tekniskt datablad Eng
 • Prestandadeklaration- DoP

Systeminformation

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.
Professional Grov Rullspackel är avsedd för rullapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.
Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter användning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..