Nordsjö Professional Lättvitt

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt vit takfärg med låg densitet
 • Avsedd främst för omålade, sandgrängade tak
 • Färgen har lång öppentid vilket underlättar målningen
 • Ger skäckfria tak
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning 5 m2/L
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Lättvitt är en helmatt vit takfärg för målning inomhus avsedd främst för omålade, sandgrängade tak.

Appliceringsbeskrivning

Väl bundna sandgrängade tak stryks 2 gånger vått i vått med Professional Lättvitt. För bästa resultat skall dåligt bundna sandgrängade tak grundas med Professional Binder och därefter strykas 2 gånger vått i vått med Professional Lättvitt. Måla ej under +5 ºC.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Professional Lättvitt -- Tekniskt datablad
 • Professional Lättvitt -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Lättvitt - Miljödatablad

Kulör kollektion

Färdigblandade Kulörer

Systeminformation

Väl bundna sandgrängade tak stryks 2 gånger vått i vått med Professional Lättvitt. För bästa resultat skall dåligt bundna sandgrängade tak grundas med Professional Binder och därefter strykas 2 gånger vått i vått med Professional Lättvitt. Måla ej under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play