Nordsjö Professional Rems & skarv spackel

Förpackningsstorlek
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Ett lättarbetat, miljövänligt spackel
 • Skarvspackling av skivmaterial vid iläggning av pappersremsa
 • Avsedd för puts, betong, lättbetong, skivmaterial m.m.
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Torktid 4 timmar
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Rems & Skarvspackel är ett lättarbetat, miljövänligt spackel speciellt framtaget för skarvspackling av skivmaterial vid iläggning av pappersremsa. Genom sin speciella formulering är Professional Rems- och Skarvspackel extra lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 14. Rems- och Skarvspackel kan också användas för i-, skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial m.m.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Rems & Skarvspackel är avsett för handspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Verktyg: spackelspade

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963.Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
 • Professional Rems & Skarvspackel -- Teknisk datablad
 • Professional Rems & Skarv - Miljödatabladet
 • Professional Rems & Skarvspackel -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Rems & Skarvspackel -- Teknisk datablad Eng

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Rems & Skarvspackel är avsett för handspackling.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter använding.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play