star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Svalan

Eftersom kemikalier kan irritera luftvägarna och ibland orsaka snuva, hosta och astma är vissa av våra produkter märkta med Astma- och Allergiförbundets egen märkning Svalan.

Det innebär att det totalt utsläppet av flyktiga ämnen inte får överstiga ett visst gränsvärde och att ett certifierat och oberoende laboratorium står för analyserna. Oavsett vad halten av allergiframkallande ingredienser är så anges de på produktens förpackning tillsammans med en förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation.