Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Svalan

Eftersom kemikalier kan irritera luftvägarna och ibland orsaka snuva, hosta och astma är vissa av våra produkter märkta med Astma- och Allergiförbundets egen märkning Svalan.


 

Det innebär att det totalt utsläppet av flyktiga ämnen inte får överstiga ett visst gränsvärde och att ett certifierat och oberoende laboratorium står för analyserna. Oavsett vad halten av allergiframkallande ingredienser är så anges de på produktens förpackning tillsammans med en förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation. 

 

 

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...