Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

En arbetsplats som föregår med gott exempel

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är också vår arbetsmiljö. Vårt mål är att skapa en bättre och färggladare värld. Det kräver en arbetsplats som föregår med gott exempel.

Nordsjö och Akzonobels hållbarhetsmål

 

Nollvision när det kommer till skador av våra medarbetare.

Nollvision när det kommer till skador av våra medarbetare

Låga VOC halter

 

Majoriteten av våra inomhusprodukter har låga VOC halter.

Hälsa och välmående

Förbättrad inomhusmiljö

 

Med våra innovationer kan du förbättra inomhusmiljön jämfört med andra produkter på marknaden och genom att använda vår expertis i kulördesign kan du höja välbefinnande i:

  • Hem 
  • Kontor 
  • Utbildning 
  • Sjukhus
Avkoppling, produktivitet, engagemang, återhämtning
Nordsjö Expert App appstore google play
Kulörer laddas…