star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Spruta dig till perfekt resultat

Nordsjö Professionals vägg- och taksortiment lämpar sig särskilt väl att spruta.

Genom att använda spruta istället för rulle sparar du återigen på din kropp, särskilt nacke och axlar. Med en förlängare på sprutan kommer du åt ytor du inte når med en pensel på ett ergonomisk sätt som dessutom minskar skaderisker. De flesta av våra produkter finns dessutom i storemballage på 100 liter vilket gör att du enkelt målar upp till 600 kvm på en och samma dag!

För mindre sprutdimma kan du koppla på ett värmepaket, se våra Tekniska Datablad för rekommendationer eller kontakta Teknisk Service, 040 – 35 56 56

Sprutmålning v.s. traditionell målning

Se vår film där du tydligt kan se en tidsskillnad mellan målaren som sprutar respektive målar traditionellt.