Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Murtex Acrylic

Vattenburen helmatt fasadfärg
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt fasad- och sockelfärg
 • Avsedd för betong, lättbetong, puts och fibercementskivor
 • Mycket god kulörbeständighet
 • 100% akryl
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 12 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%). Verktyg:Pensel,Roller

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Denna deklaration gäller vit kulör.

Kulör kollektion

Colour Futures 2024 - Nordsjö Sweet Embrace™, NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation

Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Förvaras frostfritt

Kan även sprutmålas, 110 bar, munstycke 319. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...