Nordsjö Murtex Acrylic

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt fasad- och sockelfärg
 • Avsedd för betong, lättbetong, puts och fibercementskivor
 • Mycket god kulörbeständighet
 • 100% akryl
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 12 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%).

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Murtex Acrylic -- Säkerhetsdatablad
 • Murtex Acrylic_BVD_2020-02.pdf
 • Murtex Acrylic -- Tekniskt datablad

Kulör kollektion

NCS Index, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer

Systeminformation

Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken.

Kan även sprutmålas, 110 bar, munstycke 319. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Tvätta bort färg från penslar och verktyg med vatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play