Nordsjö Professional 7

Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Miljömärkt med Svanen, Astma & Allergiförbundet och Eco label
 • Fungerar på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.
 • Utvecklad för proffsmålare
 • Utmärkt täckförmåga
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Matt
 • Täckning 8 - 10 m2/lit
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Astma & Allergiförbundet
 • Svanen
 • EU Ecolabel
 • Extremt bra täckförmåga
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Nordsjö Professional 7 är en matt vattenburen väggfärg med utmärkt täckförmåga som är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Professional 7. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Professional 7. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 ºC. Professional 7 är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Hälsa och Miljö Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org
 • Typgodkännande SC071015 Brand
 • Professional 7 -- Tekniskt datablad
 • Professional 7 -- Tekniskt datablad Eng
 • Professional 7 - Miljödatabladet
 • Professional 7 -- Säkerhetsdatablad
 • EPD

Kulör kollektion

Colour Futures 2023, NCS Index, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Colour Futures 21, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer

Systeminformation

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med Nordsjö Professional Grund + och färdigstryk 1-2
gånger med Nordsjö Professional 7. Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Måla 1-2 gånger med Nordsjö Professional 7. Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Måla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play