Nordsjö Professional Grov sprutspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}

Produktbeskrivning

Professional Grov sprutspackel är ett högfyllande lättspackel för sprutapplicering inomhus. Lämpar sig till i- och bredspackling på puts, betong och lättbetong där stora krav på hög fyllförmåga föreligger.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Vid krav på högre ytfinish bör överspackling ske med antingen Professional Mediumspackel /LS104, Professional Allroundspackel eller Professional Maskinspackel. Lämplig sprututrustning: Elmyggan. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Sprututrustning:Wagner 960, El-Myggan, Graco Mark X
Munstycke förslag: Påläggning 651-661

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.svanen.se
  • Professional Grov sprutspackel -- Tekniskt datablad
  • Professional Grov sprutspackel -- Miljödatabladet
  • Professional Grov sprutspackel -- Säkerhetsdatablad
  • Professional Grov sprutspackel -- Tekniskt datablad Eng

Tips

  • 1. Rengöring
    Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter användning.
  • 2. Förvaring
    Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..