Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Grov sprutspackel

Högfyllande grovt sprutspackel
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Högfyllande lättspackel för sprutapplicering inomhus
 • Lämpar sig till i- och bredspackling på puts, betong och lättbetong
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Torktid 4 timmar
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Grov Sprutspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för ytor där stora krav på fyllighet ställs. Nordsjö Professional Grov Sprutspackel används för i- och bredspackling på puts, betong och gipsskivor inomhus i torra utrymmen.

För bredspackling rekommenderas en total skikttjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp
till 30 mm.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Nordsjö Professional Grov Sprutspackel är avsedd för sprutapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv- EN 15824. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.svanen.se

Systeminformation

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Vid krav på högre ytfinish bör överspackling ske med antingen Professional Mediumspackel /LS104, Professional Allroundspackel eller Professional Maskinspackel. Använd ögonskydd vid slipning.

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter användning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...