Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Grund+

Helmatt grundfärg
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt grundfärg för väggar och tak
 • Mycket god vidhäftningsförmåga
 • Efterföljande behandling blir jämnare både i glans och struktur
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning 5-8 m²/liter
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Astma & Allergiförbundet
 • EU Ecolabel
 • Svanen
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

NYHET! Nu även i Base Clear!
Nordsjö Professional Grund+ är en helmatt grundfärg för väggar och tak. Torrhalten är hög, vilket ger en god täckförmåga och uppbärningsförmåga med god vidhäftning på olika underlag som puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv m.m. Nordsjö Professional Grund+ ger efterföljande färdigmålning en jämnare yta i både glans och struktur. Är brandklassificerad och uppfyller kraven för brandteknisk klass B-s1, d0 enligt Typgodkännande 2439/79 och SC0710-1. Nordsjö Professional Grund+ kan beställas i 100L i Base White.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Nordsjö Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med vald toppfärg. Dåligt bundna underlag grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 ºC. Nordsjö
Professional Grund+ är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv. Verktyg: pensel, roller eller spruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Kulör kollektion

Colour Futures 2024 - Nordsjö Sweet Embrace™, NCS Index, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Nordsjö Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med vald toppfärg. Dåligt bundna underlag grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Nordsjö Professional Grund+ är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...