Nordsjö Professional Grund+

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Helmatt grundfärg för väggar och tak
 • Mycket god vidhäftningsförmåga
 • Efterföljande behandling blir jämnare både i glans och struktur
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Helmatt
 • Täckning 5-8 m2/liter
 • Torktid 1 timme
 • Övermålningsbar 2 timmar
 • Bindemedelstyp Vattenbaserad
Produktegenskaper
 • Astma & Allergiförbundet
 • EU Ecolabel
 • Svanen
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Professional Grund+ är en helmatt grundfärg för väggar och tak. Torrhalten är hög, vilket ger en god täckförmåga och uppbärningsförmåga med god vidhäftning på olika underlag som puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv m.m. Professional Grund+ ger efterföljande färdigmålning en jämnare yta i både glans och struktur.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med vald toppfärg. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Måla ej under +5 ºC. Professional Grund+ är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv. Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Professional Grund + -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Grund + -- Tekniskt datablad
 • EPD
 • Typgodkännande 2439-79- Brand
 • Professional Grund + -- Tekniskt datablad Eng
 • Professional Grund + -- Miljödatabladet
 • Typgodkännande SC0710-15 Brand

Kulör kollektion

NCS Index, Nordsjö RAL (Painters), Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18, Färdigblandade Kulörer

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med vald toppfärg. Dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Professional Grund+ är brandklassificerat av Boverket och uppfyller kraven för ytskikt klass 1, gällande målning av glasfiberväv.
 • 2. Rengöring
  Såpvatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play