Nordsjö Professional Medium sprutspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Högfyllande lättspackel avsett för sprutapplicering inomhus
 • Lämplig även för iläggning av skarvremsa
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Täckning 2
 • Torktid 4 timmar

Produktbeskrivning

Professional Medium/LS 104 sprutspackel är ett högfyllande lättspackel avsett för sprutapplicering inomhus. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Lämplig sprututrustning: Wagners Heavy Coat 940/960. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

 • Professional Medium sprutspackel -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Medium sprutspackel -- Tekniskt datablad
 • Professional Medium sprutspackel -- Miljödatabladet
 • Professional Medium sprutspackel -- Tekniskt datablad Eng

Systeminformation

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Lämplig sprututrustning: Wagners Heavy Coat 940/960. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play