Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Xtreme 1

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Extra god täckförmåga och bättringsegenskaper
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Matt
 • Täckning 8 10 m2/lit
 • Torktid 2 timmar
 • Övermålningsbar 4 timmar
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare

Produktbeskrivning

Xtreme 1 är en vit, reflexfri takfärg med extra god täckförmåga och bättringsegenskaper. Färgens appliceringsegenskaper gör den lätt att jobba med. Lämpar sig väl till nyproduktion och i utrymmen med stora ljusinsläpp. Avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov.
För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Professional Grund + och färdigstryk 1-2 gånger med Xtreme 1.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Xtreme 1.
Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se
 • Professional Xtreme 1 - Miljödatabladet
 • Typgodkännande SC071015 Brand
 • Professional Xtreme 1 -- säkerhetsdatabladet
 • Professional Xtreme 1 -- Tekniskt datablad
 • EPD
 • Underhållsråd - Vägg och tak

Kulör kollektion

Färdigblandade Kulörer

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..