Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Vad kunderna behöver veta om dig

Dina kunder

Det är viktigt med ett gott första intryck, men det kan vara frestande att berätta för mycket för snart för potentiella kunder. Den här checklistan med 5 punkter är vår guide till hur du kan ge kundrelationer en bra startDu är expert

Vid ditt första möte med en kund delar du med dig av de områden där du har expertkunskaper, hur länge du har arbetat som målare i branschen och eventuella kontakter med specialistkunskaper som du kan kontakta. Anta inte att kunden känner till allt du kan. Ju mer relevant erfarenheten är, desto bättre, om du t.ex. har arbetat på deras väg eller i deras byggnad tidigare, eller i ett hem med liknande stil, talar du om det för dem.

 

Du är professionell

Ackreditering ger nya kunder förtroende, vilket viktigt för goda relationer. Ackreditering ger dig också viktigt stöd och skydd. Nämn eventuella relevanta medlemskap, samt försäkringar och yrkesmässiga garantier som kan ge dem extra förtroende.

 

Du är ärlig

Målning och renovering kan vara störande. Var ärlig med detta, men berätta även för kunderna hur du arbetar, t.ex. om du samlar ihop dina saker vid arbetsdagens slut eller tar med dig allt från platsen. Om de vet hur du arbetar (och med vem) blir det lättare att föreställa sig att du är och arbetar hemma hos dem.

 

Du är inspirerande

Människor vill få kontakt med historier, så hitta sätt där din verksamhet kan berätta dem. Det kan vara genom före-och-efter-bilder på tidigare jobb, exempel på olika färger och stilar du kan använda, eller kundberättelser från nöjda kunder. Använd din presentation väl. Potentiella nya kunder vill veta att du ser fram emot rummets möjligheter lika mycket som de gör.

 

Du är lätt att kontakta

Om det är lätt att hitta dig och du är närvarande online gör det att kunderna känner sig trygga i att ditt företag är varaktigt. Led dem till din webbplats, om du har en, eller konton i sociala medier. Se till att ha en fysisk adress på eventuella visitkort tillsammans med dina telefonnummer och konton i sociala medier. 


AkzoNobel


 

 

 

Se hur du kan hitta nya kunder.

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...