star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

EPOXIUTBILDNING

utbildning_farg_epoxi

EPOXIUTBILDNING

Välkommen till utbildning i AFS 2014:43 ”Kemiska Hälsorisker” enligt paragraf 37 e. Vid målning med epoxifärg krävs det dokumenterad kunskap om Kemiska Hälsorisker. Kursen ger dig kunskap om riskerna, hantering och personligt skydd vid målning med epoxiprodukter. Kursen avslutas med att deltagarna får ett certifikat för att måla med härdplaster (epoxifärger). Giltighetstid 5 år.

Anmäl dig till Epoxyutbildning